START UP NATION 2022

Nu rata finanțarea nerambursabilă de până la 200.000 lei! Verifică ACUM dacă ești eligibil!

  Ministerul Economiei și Antreprenoriatului a anunțat deschiderea programului Start-Up Nation 2022 începând cu data de 17 mai 2022!

  Start Up Nation, Ediția 2022: Prezentare program

  Programul Start-up Nation se adresează întreprinderilor mici și mijlocii având ca obiective principale:

  - stimularea antreprenoriatului prin stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
  - îmbunătățirea situației economice a IMM-urilor
  - realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială
  - crearea unor noi locuri de muncă, chiar și pentru persoanele defavorizate.

  Important: Start-Up Nation este valabil pentru întreg teritoriul, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

  CERE DETALII UNUI CONSULTANT MBV TAX EXPERT

   Buget: Ce bani poți primi prin programul Start-Up Nation 2022?

   Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022, aprobat prin Legea nr. 317/2021 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2022 este de 520.031.000 lei, din care:

   • Pilonul I Start-Up Nation România: 500.000.000 lei

   • Pilonul II Start-Up Nation Diaspora (care revin în România și fac aici investiții): 20.031.000 lei.

   Schema de minimis Start-Up Nation este valabilă până la 31 decembrie 2027, iar plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.

   Important: 

   1. Antreprenorii care vin din diaspora pot aplica doar cu firmă deschisă în România, pentru investiții pe teritoriul României, la fel ca aplicanții din România. 

   2. Prin implementarea Programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 11.000 de beneficiari, din care 10.000 aferenți pilonului I Start-up Nation România și 1.000 aferenți pilonului II – Start-up Nation Diaspora. 

   Ai nevoie de ajutor cu înființarea firmei? Te putem ajuta chiar și de la distanță! Află mai multe detalii!

   AFLĂ CUM TE PUTEM AJUTA CU ÎNFIINȚAREA FIRMEI PENTRU ACCESAREA PROGRAMULUI START-UP NATION!

    Finanțare eligibilă prin Start Up Nation, Ediția 2022

    Prin noul program Start-Up Nation poți beneficia de o finanțare de maxim 200.000 de lei/firmă, după cum urmează:

    - dacă îți asumi crearea a minimum 2 noi locuri de muncă full time prin proiect poți primi 200. 000 de lei
    - dacă îți asumi crearea unui singur loc de muncă prin proiect vei putea primi maximum 100.000 de lei.

    Important:
    În ambele cazuri, trebuie să aduci o contribuție proprie de minim 5% (între 5-15% cofinanțare cerută în program) din investiția eligibilă, restul de 95% fiind ajutorul nerambursabil de maximum 200.000 de lei (sau 100.000, după caz). Pentru șanse optime, recomandăm o contribuție minimă cât mai aproape de 15% sau mai mare.

    Nu ai banii disponibili pentru a acoperi procentul de cofinanțare? De anul acesta, poți obține și credite bancare pentru cofinanțare, precum și credite-punte pentru implementarea proiectului, cu sprijinul băncilor partenere care vor fi selectate în program!

    Cum te putem ajuta să aplici pentru fondurile nerambursabile?

    Consultanții MBV Tax Expert sunt alături de tine de la crearea contului în aplicația Ministerului, și până la monitorizare. Astfel, pachetul nostru de servicii include:

    Consultanță privind accesarea finanțării nerambursabile prin programul Start-Up Nation 2022

    Verificarea eligibilității

    Crearea contului în aplicația MET

    Întocmirea Anexelor specifice programului Start-Up Nation 2022

    Întocmirea și transmiterea cererii de finanțare prin intermediul aplicatiei on-line

    Întocmirea răspunsului la orice solicitare de clarificări transmisă de Minister

    Întocmirea documentelor specifice pentru obținerea creditului punte

    Implementarea proiectului

    Monitorizarea proiectului o perioadă de 3 ani

    Ești pregătit pentru un parteneriat de succes? Hai să ne cunoaștem!

    Experți în TAXE, Experți în OPTIMIZARE

    CERE DETALII UNUI CONSULTANT MBV TAX EXPERT ȘI APLICĂ ACUM PENTRU START-UP NATION 2022

     Cheltuieli eligibile

     Prin noul program Start-Up Nation sunt considerate cheltuieli eligibile care pot fi acoperite prin finanțarea nerambursabilă, următoarele:

     Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg 

     • toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare
     • precum și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice

     Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și de vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din  valoarea AFN

     • Exemple: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice, pompe de căldură, mini-eoliene, sisteme încălzire/răcire, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc

     Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/producție/prestări servicii/comerț

     • activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de implementare a Programului
     • în categoria spații mobile de lucru/producție/prestări servicii/comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de lucru/producție/prestări servicii/comerț nu este necesar raport ANEVAR.

     Mijloace de transport

     • exemple: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare
     • vehiculele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor tehnologice.

     Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004

     Salariile, utilitățile (energie electrică, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț

     • pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste crearea a minimum 1 loc de muncă
     • pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste crearea a minimum 2 locuri de muncă

     Pachet digital (voucher de digitalizare)

     • trebuie să conțină minimum: site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu dețin alt site, și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de rambursare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnătură electronică
     • poate conține și echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete
     • pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în valoare minimă de 25.000 lei
     • cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.

     Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică

     Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/acționarul/administratorul/angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 1.000 lei/persoană

     Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal

     Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei. Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanțare. Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN-Rev2 diviziunea 70. Societățile care furnizează servicii de consultanță în cadrul Programului Start –up Nation nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului

     Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

     În plus, la achiziții trebuie să se țină cont de o serie de restricții și condiționări, precum:

     Activele achiziționate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR).

     În cazul activelor achiziționate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcțiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar, ajutorul financiar nu se acordă.

     Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziționate în sistem de leasing, second-hand și cele care au constituit obiectul unei subvenționări/finanțări nerambursabile din alte surse.

     În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfășoară și activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, aceasta nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziționarea de mijloace de transport marfă decât dacă se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.

     Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei (cu excepția celor 100% electrice) și maximum 1 autoturism / beneficiar. Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.

     Beneficiarii sunt obligați să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziționate prin Program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) și să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi făcută și anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.

     Grila de punctaj

     În ediția a treia a programului Start-Up Nation sunt favorizate:

     Firmele cu activități de producție și industrii creative

     Proiectele care cuprind investiții prietenoase cu mediul

     Antreprenorii debutanți și antreprenorii care au făcut cursuri antreprenoriale și IT

     Firmele care au un procent de cofinanțare mai mare de 15% din cheltuielile eligibile

     În plus, la ediția a treia a Start-Up Nation nu va mai conta foarte mult numărul de locuri de muncă noi, pentru ca antreprenorii să nu mai promită angajări pe care nu le pot susține, cum s-a întâmplat la ediția 2018 a programului. La punctaje egale, criteriile de departajare sunt:

     1. punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate (secţiunea A din criteriile de evaluare)
     2. punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare)
     3. punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare)
     4. punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare)
     5. punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare)
     6. punctajul obținut la criteriul aferent debutului în afaceri (secțiunea G din criteriile de evaluare)
     7. punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (secțiunea H din criteriile de evaluare)
     8. valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente
     9. data şi ora înscrierii în program.

     Poți vizualiza aici Criteriile de departajare și Codurile CAEN eligibile stabilite de Minister:

     Condiții de eligibilitate

     Dacă vrei să te asiguri că ești eligibil în programul Start-Up Nation 2022 trebuie să îndeplinești o serie de condiții de eligibilitate, după cum urmează:

     Codul CAEN Rev. 2 pentru care soliciți finanțare este eligibil în cadrul Programului (Anexa X) și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Atenție: Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN!

     Firma este înființată de către persoane fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv

     Firma  nu are datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate. Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul Start-up Nation!

     Nu ai depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică

     Firma nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității

     Te angajezi să creezi cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și îți asumi menținerea locului de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN). Important: În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze sau se suspendă după crearea lor în cadrul schemei, ai un termen de maximum 45 de zile să ocupi locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care ai primit finanțare!

     Asiguri o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării AFN

     Firma este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, cu sediul social/punct de lucru și îți desfășori activitatea pe teritoriul României. Această condiție este valabilă și pentru antreprenorii care vin din Diaspora!

     În plus, pentru aplicanții aferenți Pilonului II – Start-up Nation Diaspora trebuie făcută dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii. Documentele care atestă calitatea de rezident în ultimele 12 luni până la înscriere sunt: permis de ședere / dovadă de stabilire, viză de rezidență/de lungă ședere, certificat de rezidență.

     Verifică dacă ești eligibil pentru finanțarea nerambursabilă de până la 200.000 lei prin Start-Up Nation 2022!

      Cine nu poate beneficia de finanțare prin Start-Up Nation 2022?

      În ediția din acest an a programului Start-Up Nation nu pot beneficia de finanțarea nerambursabilă:

      • Operatorii economici aflați în situația în care acționarii sau asociații au/au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor anterioare Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID19
      • Firmele ale căror acționari/asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare la sesiunile anterioare ale Programului Start–Nation și au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale sau acțiuni, indiferent dacă societatea a primit sau nu AFN
      • Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede
      • Afacerile din agricultură și pescuit și nici cele legate de tutun, alcool, arme etc.
      • Firmele care desfășoară activități de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, videochat,  servicii ale agențiilor matrimoniale, videochat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică, site-uri de matrimoniale

      Înscriere

      Vrei să aplici pentru o finanțare nerambursabilă de până la 200.000 lei prin programul Start-Up Nation 2022? Înscrierile în program se vor face online pe portalul de granturi IMM folosit din anul 2020 odată cu ajutoarele de stat COVID.

      Pasul 1: Pre-înscrieri 

      Se creează profil de utilizator cu parolă. 

      Pasul 2: Înscrierea propriu-zisă în program, cu profilul atribuit

      În această etapă se vor completa, semna electronic, încărca și transmite formularul electronic de înscriere conform Anexei 1 din prezenta Procedură de Implementare.

      Data de la care este activă a doua etapă de înscriere aferentă celor doi piloni din cadrul Programului Start-up Nation se comunică pe site-ul instituției cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis. Aplicația electronică de înscriere aferentă celei de-a doua etape va fi deschisă 30 de zile începând cu ora 10:00 a primei zile de înscriere și până la ora 20:00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

      Important:

      1. Aplicanții au obligația de a urmări permanent contul creat la înscriere în aplicația informatică, adresa de e-mail folosită la înscriere, precum și informațiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare acord de finanțare, depunere documente decont, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare).
      2. Toată corespondența și transmiterea de anunțuri/ clarificări/ notificări oficiale ce țin de implementarea Programului vor avea loc electronic prin intermediul aplicației informatice de înscriere și gestiune a schemei de ajutor, drept pentru care aplicanții au obligația de a verifica permanent contul din aplicația informatică pentru a se asigura de respectarea termenelor procedurale de răspuns.

      Ce servicii adiționale îți mai putem oferi?

      Servicii de înființare a firmei, chiar și de la distanță

      Servicii de contabilitate

      Servicii de optimizare fiscală

      Ai nevoie de mai multe informaţii?

      Stabilește o întâlnire cu unul din experţii noştri: